Eenvoudig sturen op cijfers, voor zowel ketens als zelfstandig opererende clubs

Ondernemers nemen veel en vaak beslissingen en zij moeten dit veelal doen zonder volledige en/ of de juiste informatie. En dat is jammer want er is in een fitnessonderneming best veel informatie beschikbaar. Elke fitnessclub werkt met een ledenadministratie, een financiële administratie en soms ook met clubmanagementsoftware. En al die systemen hebben informatie in zich, maar als ondernemer/ manager zul je die data er zelf uit moeten zien te halen, moeten combineren, analyseren en er dan ook nog de goede dingen mee doen. En dat is eigenlijk ondoenlijk.

Bij ketens komt er nog een extra aspect bij. Het toegang hebben tot informatie van verschillende, maar wel soortgelijke bedrijven levert door benchmarking een enorme schat aan informatie op voor het management van zowel de keten als voor het management van de afzonderlijke vestigingen.

FitnessKPI haalt niet alleen automatisch alle beschikbare data binnen, het analyseert de informatie, waarschuwt voor ongewenste ontwikkelingen, vergelijkt met andere of eigen clubs, doet suggesties ter verbetering van de resultaten en voorspelt toekomstige resultaten. Kortom, voegt Business Intelligence toe aan de bedrijfsvoering! 

Informatie nu wél beschikbaar, met 1 druk op de knop!

FitnessKPI is het resultaat van de ervaringen van Pablo Viñaspre. Pablo is dé business consultant voor de fitnessbranche in Spanje. Als consultant weet hij dat goede beslissingen beter niet alleen op basis van het onderbuikgevoel van de ondernemer genomen kunnen worden. Goede beslissingen worden genomen op basis van onderbuikgevoel EN op basis van de juiste informatie. Feiten dus!

In 2016 is de ontwikkeling van FitnessKPI gestart. Het doel was ervoor te zorgen dat een fitnessondernemer op elk gewenst moment kan beschikken over alle relevante informatie over de prestaties van zijn of haar bedrijf. In één dashboard en het liefst met slechts enkele drukken op de knop. Maar FitnessKPI gaat een stap verder. De software haalt niet alleen automatisch alle beschikbare data binnen, het analyseert de informatie voor de ondernemer, waarschuwt voor ongewenste ontwikkelingen, doet suggesties ter verbetering van de resultaten en voorspelt toekomstige resultaten. Zo kan elke fitnessondernemer beter(e) beslissingen nemen!

FitnessKPI is inmiddels in 9 landen operationeel en draait al bij meer dan 250 clubs. En dit is pas het begin, want het is de missie van FitnessKPI  ervoor te zorgen dat elke  fitnessondernemer – klein of groot – de juiste informatie en input heeft om het bedrijf een gezonde toekomst in te sturen.

De mogelijkheden die FitnessKPI de fitnessondernemer biedt sluit perfect aan op de dienstverlening van Mindset Bedrijfsontwikkeling en daarom heeft Mindset besloten om FitnessKPI naar Nederland en België te halen. Ben je benieuwd naar FitnessKPI? Vraag dan – vrijblijvend en kosteloos – een demo aan.

Meer weten? Bel vrijblijvend

06 46 23 23 85

Vertel me meer!

Dagrapport

Dagelijks alle voor de korte termijn relevante bedrijfsinformatie op uw beeldscherm of uw telefoon, dat is wat het dagrapport u biedt. De waakhond van de ANNA-module waarschuwt bovendien voor onverwachte ontwikkelingen die uw aandacht vragen.

Maandoverzichten

De verschillende dashboards geven de eerste verdieping van informatie en geven inzicht in de ontwikkeling van de resultaten over een langere periode. Deze dashboards lenen zich perfect voor het aansturen van het management en van het management naar de werkvloer.

KPI Bibliotheek

KPI’s (key performance indicators) worden gebruikt om de prestaties van de onderneming te analyseren op detailgebieden. KPI’s laten  zien op welke onderdelen het bedrijf goed scoort en waar verbetering haalbaar is. KPI’s zijn daarom onmisbaar bij het verbeteren van prestaties.

Voorspellingen

ANNA is de naam van de Artificial Intelligence die aan FitnessKPI toegevoegd is. Op basis van de historie en de ontwikkelingen voorspelt ANNA toekomstige resultaten. Daarmee stelt ANNA het management in staat om vroegtijdig in te grijpen op  onderdelen die niet bijdragen aan het behalen van het gewenste resultaat.

Begrotingen

Met alle informatie die in FitnessKPI voorhanden is kan ANNA een begroting voor het komend jaar voorstellen. Uiteraard kan deze begroting handmatig bijgesteld worden. Gedurende het jaar worden alle resultaten gespiegeld aan de begroting EN voorspelt ANNA of de begroting gehaald gaat worden.

Benchmarking

FitnessKPI vergelijkt op relevante onderdelen de resultaten van de eigen club aan het gemiddelde van alle gebruikers van de software. De benchmark laat u zien op welke onderdelen uw bedrijf ten opzichte van uw collega’s goed scoort en waar minder. Over waardevol inzicht gesproken.

En, uw eigen FitnessKPI waakhond bewaakt uw resultaten en waarschuwt u voor onverwachte en ongewenste ontwikkelingen.
0 %
Inzicht
0 %
Betrouwbaar
0
uur per dag
1
dagen per week

Bovendien biedt FitnessKPI met 1 druk op de knop informatie over...

Ledenprofielen

Een volledig inzicht in de opbouw en samenstelling van het ledenbestand, verdeeld naar onder andere geslacht, leeftijd en soort lidmaatschap. FitnessKPI analyseert daarnaast ook de veranderingen in de samenstelling van het ledenbestand, wat bijvoorbeeld inzicht geeft in de effectiviteit van bepaalde marketingcampagnes. 

Ledenwerving en klantbehoud

KPI’s die informatie geven over  sterktes en zwaktes in de  leadafhandeling, inzicht in het  bezoekgedrag, het aantal  en soort opzeggingen, de ontwikkeling van het ledenbestand, de gemiddelde lidmaatschapsduur en een overzicht van klanten die een hoog risico hebben in het opzeggen van hun lidmaatschap.

Gebruik en bezetting

Inzicht in de consumptiegewoonten en voorkeuren van uw klanten. Zo weet je op welke dagen en tijdstippen ze de club bezoeken. Hoe vaak klanten nog komen nadat ze 3, 6 of 12 maanden lid zijn. Welke diensten ze gebruiken, welke lessen bezocht worden enz. Informatie die helpt bij het maken van strategische keuzes.

Financieel economisch

Het systeem toont complete overzichten van alle financiële kengetallen. Analyseer de winstgevendheid van uw club, controleer wat uw marge is geweest, de gemiddelde omzet per klant en uiteraard ook de gemiddelde klantwaarde. FitnessKPI geeft inzicht in alle factoren die het resultaat van uw onderneming bepalen.

Geolocalisering

Identificeer de specifieke gebieden waarin uw leden zich bevinden, om potentiële kansen of bedreigingen te detecteren die eerder onopgemerkt zijn gebleven. Krijg inzicht in het werkelijke effect van gerichte marketingcampagnes. Weet in welke gebieden uw opzeggers zitten en ontdek of er een verband is met acties van uw concurrent.

Meer weten? Vraag vrijblijvend een demo aan: